УДРУЖЕЊЕ ЗА БИОМЕДИЦИНСКУ ИНФОРМАТИКУ И СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

100%

Статистичка обрада података

90%

Курсеви из више програмских језика

70%

Едукације у областима информатике и статистике